سیروس شهبازی در گفتگو با پایگاه خبری طلوع؛ با بیان اینکه اکثر مشترکان گاز بهای خود را به موقع پرداخت می کنند، افزود: عمده مبالغی که تحت عنوان گازبها از سوی مردم پرداخت می شود به دو بخش تقسیم می شود.

شهبازی افزود: بخشی از مطالبات گازبها در قالب یارانه به خود مردم باز می گردد و بخش دیگر به شرکت گاز برای توسعه شبکه گازرسانی اختصاص می یابد که پرداخت به موقع موجب توسعه شبکه گازرسانی می شود.

به گفته شهبازی، مشکلی در زمینه دسترسی مناطق زلزله زده به شبکه گازرسانی وجود ندارد و علمک گاز در منازلی که ساخته شود به سرعت نصب خواهد شد.
این مسوول با تاکید براینکه هم اکنون بیش از ۹۹ درصد جمعیت شهری از نعمت گاز برخوردارند، گفت: ۳۵۰ روستای کرمانشاه از نعمت گاز در سال جاری برخوردار می شوند.

شهبازی یاداور شد، ۶۱ درصد جمعیت روستایی استان کرمانشاه از نعمت گاز طبیعی بهره مندند.

 

گفتگو از شهلا رستمی