وی با بیان این نکته که رئیس هیأت ورزشی نخستین ناظر بر این مساله است، گفت: ریاست و سرپرستان هیأت‌های ورزشی نخستین و مهمترین ناظران فعالیت مجموعه تحت مدیریت خود هستند و باید در این مساله قاطع و صریح عمل کرده و پس از این مسؤولان هیأت، همکاران ما در واحد روابط عمومی فعالیت هیأت‌ها در فضای واقعی، کانال‌ها و گروه‌های مجازی را رصد می‌کنند.

شفیع‌نیا با درخواست از ورزشکاران  ورزش دوستان استان، خاطرنشان کرد: بخش زیادی از کانال‌ها و گروه‌های ورزشی در استان کرمانشاه با هدف ترویج و توسعه امر ورزش و در رشته ورزشی خود فعال هستند و از سایر فعالان این عرصه نیز می‌خواهیم از مطرح کردن بحث‌های سیاسی و خارج از موضوع در اماکن ورزشی خودداری کنند/فارس