معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به اجرای هرساله طرح تشدید برخورد با مشمولان غایب گفت: سازمان وظیفه عمومی با توجه به  مواد قانونی ۱۰، ۵۸ و ۶۳ قانون خدمت وظیفه عمومی مبنی بر برخورد با مشمولان غایب، هرساله این طرح را در دستور کار قرار داده و مفاد طرح مذکور را به تمام استانداری های و فرمانداری های سراسر کشور ابلاغ می کند.

نجفی تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی، ارائه هرگونه تسهیلات دولتی مانند دریافت تسهیلات، کسب پروانه کار، کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی، استخدام به صورت پیمانی، قراردادی و روزمزد منوط به تعیین وضعیت خدمتی افراد است.

وی افزود: همچنین به استناد ماده ۶۳ قانون وظیفه عمومی تمام مسئولین نهادها، موسسات، شرکت ها، صنوف و…. چنانچه کارگر یا کارمندی را به خدمت بگیرند که به عنوان مشمول غایب شناخته می شود، برای بار اول مبلغ ۱۰ میلیون تومان جریمه می شوند و چنانچه این کار تکرار شود به پرداخت مبلغ ۳۰ میلیون تومان جریمه محکوم و علاوه بر این به دادگاه معرفی می شود/ایسنا