خدایی گفت: امسال با هماهنگی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری همچنین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشور، سهمیه مورد نیاز سیل زدگان کنکور مشخص و در دفترچه شماره دو کنکور سراسری اعلام می شود. در مورد استان خوزستان هنوز تعداد دقیق داوطلبان بخش های روستایی سیل زده مشخص نیست که این اطلاعات تکمیلی را در قالب توزیع کارت کنکور سراسری و حتی تا زمان انتخاب رشته دریافت می کنیم. تعداد داوطلبان مناطق سیل زده استان خوزستان با هماهنگی استانداری و وزارت کشور مشخص خواهد شد.

مسئله اختصاص سهمیه مازاد بر ظرفیت مناطق سیل زده به داوطلبان، این روزها تبدیل به محل نگرانی برای داوطلبان شده است به طوری که با وجود دو هفته باقی مانده به برگزاری این آزمون هنوز هم عده ای خواهان تغییر زمان برگزاری این کنکور هستند. آزمون سراسری سال ۹۸ روزهای ۱۳ و ۱۴ تیرماه برگزار می شود/ایرنا