دکتر حاتمی کار راهنمایان و هادیان تحصیلی را کاری مقدس ذکر کرد و گفت: اینکه آینده و سرنوشت تحصیلی و شغلی دانش آموزان در دست شماست و خانواده ها به کار شما اطمینان و اعتماد دارند نشان از تقدس علم و مهارت شما دارد که با تعهد، احساس مسئولیت و عشق به فرزندان این کشور مشاوره و راهنمایی می دهید که در سرنوشت آنها تاثیر مستقیم دارد.
معاون استاندار به موفقیتهای تیم مدیریت استان در کاهش تورم و کاهش چند درصدی نرخ بیکاری اشاره کرد و گفت: ما باید فضای استان را در همه زمینه ها به یک فضای باثبات تبدیل کنیم تا زمینه برای سرمایه گذاری، کارآفرینی و بهبود کسب و کار فراهم شود و در این راه ثبات اقتصادی و ثبات و آرامش ذهنی نیروی کارآفرین دارای اهمیت بیشتری است.
وی آشنایی دانش آموزان با مهارت ها و حرفه های مختلف را یکی از شیوه های تجربه شده و موفق کشورهای توسعه یافته ذکر کرد و گفت: باید فضایی فراهم شود تا دانش آموز از دوره راهنمایی تا دبیرستان در کنار درس و تکالیف معمول خود، با مهارت های مختلف نیز به صورت عملی و کاربردی آشنا شود و به همین منظور یکی از اهداف جدی ما در این خصوص، ایجاد مدارس کسب و کار در استان است که قطعاً آن را عملیاتی خواهیم کرد.
حاتمی در پایان تغییر نگاه فارغ التحصیلان به شغل را یکی از ضروریات جامعه دانست و بیان داشت: اینکه نگاه و تعریف فارغ التحصیلان دانشگاهی از شغل، فقط کار اداری و دولتی است این نگاه بسیار غلطی است که باعث می شود استعدادها و خلاقیت های نتوانند به شکوفایی برسند بنابراین یکی از وظایفی که همه ما بخصوص مشاوران و هادیان تحصیلی باید بر روی آن تمرکز کنیم اینست که این نوع نگاه تغییر کند و جای خود را به روحیه کارآفرینی و مهارت محوری بدهد که حرکت در این مسیر به توسعه و تقویت بخش خصوصی و توانمند شدن نیروی انسانی منجر خواهد شد.