خبرنگار: شهلا رستمی

اینکه از نظر بهزیستی وجود چه شرایطی موجب می شود که کودک همچنان تحت سرپرستی والدین بدسرپرست باقی بماند، جای ابهام و سوال دارد.

قطعا مشخص است که یک پدر و مادر معتاد و آلوده به موادمخدر نمی توانند، شرایط مناسب برای رشد و پرورش یک کودک پاک سرشت را فراهم کنند.

هنوز خاطره دردآور مرگ یک کودک بدسرپرست کرمانشاهی براثر برخورد با خودرو در پاییزگذشته از یادها نرفته که با این وجود به زیرسوال بردن تعلل و بی توجهی بهزیستی به عنوان اقدامی غیرمنصفانه از سوی مدیر بهزیستی شهرستان اعلام شد چرا که از سوی این مسوولان بیان شد مرگ این کودک دوهفته بعد به بهزیستی اعلام شده و عادلانه نیست که تنها با انتشار مرگ یک کودک، شناسایی و اقدامات انجام شده برای ۴۰۰ کودک کار و بی سرپرست به زیر سوال رود و نادیده گرفته شود!!!

از مقصرپنداشتن اصحاب رسانه در قضاوت زودهنگام در درج این خبر توسط بهزیستی می گذریم ولی اکنون می خواهیم تا دیر نشده این ارگان را از خواب غفلت بیدار کرده و مدیرکل استان و شهرستان را از خطری دیگر آگاه سازیم.

از چندی پیش درج عکس دوکودک بدسرپرست توسط یکی از خبرگزاری های استان، ترس و واهمه ای دیگر در زمینه از دست رفتن جان و روان کودکان مظلوم این دیار ایجاد کرده، دو خردسالی که در منطقه جعفرآباد کرمانشاه به ظاهر تحت پوشش والدینی معتاد هستند.

این کودکان که به تازگی از سوی بهزیستی به صورت سوری به حضانت دایی خود درآمده به خانه بازگردانده شده اند و اکنون در شرایط بسیار نامناسبی به سر می برند.

این شرایط آنقدر ناگوار است که والدینی که به ظاهر در حالت ترک آلودگی به مواد به سر می برند از اتفاقات پیرامون خود آگاه نیستند و در عالم غفلت و تباهی کودکان خود را رها کرده اند.

سوال اینجاست که چرا اصلا این دو کودک از تحت سرپرستی بهزیستی خارج شده و تا چه اندازه تحقیقات برای بازگرداندن آنان به آغوش سرد این خانواده مناسب بوده است.
نکته قابل ذکر اینجاست که به دنبال تماس عکاس خبرگزاری مربوطه برای شفاف سازی علت واگذاری، از وی خواسته شد تا آدرس این دو کودک برای بررسی به بهزیستی اعلام شود.

جناب آقای دکتر امید قادری، اصحاب رسانه و هر وجدان بیداری نمی خواهد سرنوشت غم انگیز و تجربیات ملال آور گذشته این کودکان بازهم تکرار شود و تنها با آگاهی بخشی و اطلاع رسانی می تواند مسولان و مدیران شما را از وجود این کودکان در گوشه و کنار این شهر آگاه سازد.

 با وجود تمام اقدامات سازمان شما برای ساماندهی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، غفلت و تعلل در حمایت از این کودکان پذیرفتنی نیست و قبل از آنکه دیر شود و جان و روانی از دست رود نیازمند تدبیر و انجام وظیفه است.