مدیر هماهنگی ترویج و آموزش کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به پتانسیل های استان برای توسعه باغات مدرن افزود: هم ظرفیت توسعه باغات مدرن و هم شرایط اقلیمی مناسبی برای توسعه این باغات در استان وجود دارد.
مهرابی اشاره ای هم به حمایت از توسعه باغات در استان کرمانشاه داشت و افزود: کسانی که تمایل به ایجاد باغات مدرن داشته باشند، ضمن دریافت مجوز آب، از یارانه چاله کنی، نهال و … نیز برخوردار خواهند شد.

وی ادامه داد: متقاضیان توسعه باغات مدرن در استان کرمانشاه می توانند از تسهیلات ارزان قیمت چهار تا شش درصدی نیز برخوردار شوند/ایسنا