تیم ملی نوجوانان ایران به مسابقات کسب سهمیه المپیک جوانان ارژانتین در کشور فیلیپین اعزام شد
سر مربی کرمانشاهی :مهدی حقی
ورزشکاران :ارین قلعه نویی، مسیح عالی پور،سید جواد حسینی 
لازم به ذکر است تیم ملی امید سه گانه ایران در تاریخ ۹۷/۳/۳۰جهت شرکت در مسابقات قهرمانی امیدهای آسیا به کشور ژاپن میرود  که در این مسابقات ورزشکار کرمانشاهی سید پارسا محجوب نیز حضور خواهد داشت.