خبرنگار طلوع:
سالها گذشت و هنوز خبری از بیمه خبرنگاران نیست
خبرنگاری واقعا شغل سخت و زیان آور است، خبرنگاران بدون داشتن هیچ ساعت کاری مشخصی، در تمامی ساعات شبانه روز در آماده باش هستند تا اطلاعات و آگاهی لازم را در اختیار مردم قرار دهند و از سوی دیگر پلی باشند برای انتقال مشکلات از مردم به مسئولین.
خبرنگاران همیشه در دل مشکلات، حوادث، مناطق پرخطر و … حضور دارند اما از حداقل حمایت ها و امکانات محرومند.
ابتدایی ترین نیاز خبرنگاران بیمه است زیرا به دلیل شرایط سختی کار تا زمان خاصی توان فعالیت دارند و از یک دوره ای به بعد نیازمند استراحت و بازنشستگی هستند.
از سوی دیگر به دلیل سفرهای درون و برون شهری متعدد و قرار گرفتن در دل حوادث همیشه امکان آسیب و از کار افتادگی خبرنگاران وجود دارد.
با وجود همه این مسائل، اکنون نزدیک به شش سال است که بیمه خبرنگاران برقرار نیست و بسیاری از زحمت کشان این عرصه بدون داشتن امیدی به آینده، روزها و سال های عمر خود را هدر می دهند.
در چند سال قبل مراحل مختلفی برای بیمه شدن خبرنگاران ارایه می شد،از مراجعه به سایت سمان گرفته تا صندوق هنرمندان و پر کردن انواع و اقسام لیست ها و مدارک اما هیچکدام نتیجه خاصی نداشت.
در نهایت قرار شد صاحبان نشریات، خبرنگاران را بیمه کنند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کمک هزینه لازم را پرداخت کند.
اما در این بین نیز دوباره سر خبرنگاران بی کلاه ماند.
از یک سو چون شرایط کاری سخت است بسیاری از خبرنگاران مدت کوتاهی در کار خود دوام می آورند و از همین رو صاحبان نشریات از ترس قوانین کار و تامین اجتماعی از بیمه کردن خبرنگار سرباز می زنند.
به علاوه شرایط استفاده برخی افراد سودجو فراهم شده و عده ای محدود از صاحبان نشریات به جای خبرنگاران،نزدیکان خود را بیمه می کنند.
این شرایط انگیزه کار را از خبرنگاران گرفته و باعث می شود آنها نتوانند به رسالت واقعی خود بپردازند.
بسیاری از خبرنگاران نیز برای اینکه عمرشان از دست نرود به سمت بیمه مشاغل آزاد روی آوردند و خود را با هزینه زیادی که این بیمه دارد، بیمه کرده اند.
این در حالی است که هزینه بیمه مشاغل آزاد نیز در برابر دریافتی کمی که خبرنگاران دارند بسیار زیاد است.
از مسئولان انتظار می رود فکری به حالت شرایط نامناسب این قشر زحمت کش و کم توقع داشته باشند و فراموش نکنند اگر خبرنگارنباشد هیچکس از فعالیت و عملکرد آنها آگاه نخواهد شد.