غلامحسین کاظمی در گفت و گو با خبرنگار طلوع کرمانشاه اظهار کرد: کرمانشاه از شهرهای پیشتاز کشور در حوزه مدیریت پسماندها است و صد درصد زباله‌های تولیدی شهر کرمانشاه بازیافت می شود.
وی با بیان اینکه میزان تولید زباله در کرمانشاه ۵۰۰ تا ۶۰۰ تن در روز است، یادآوری کرد: بیش از ۷۰ درصد این زباله‌ها به کود کمپوست تبدیل می شود که در بخش کشاورزی قابل استفاده است و مابقی آن نیز به سایر مواد بازیافتی تبدیل می شود.
مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: به علاوه کرمانشاه اولین شهر کشور بود که صاحب سایت بازیافت نخاله های ساختمانی هم شد و در این بخش هم پیشتاز هستیم.
به گفته این مسئول، صد درصد پسماندهای بیمارستانی در کرمانشاه بی خطر شده و توسط شرکت های مربوطه جمع آوری و مدیریت می شود.
مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: به علاوه در خصوص زباله‌ های بیمارستانی نیز برنامه‌ های خوبی داریم و مقرر شده مرکزی برای دفن پسماندهای عفونی و ویژه در کرمانشاه داشته باشیم.
کاظمی با اشاره به برنامه ریزی که برای ایجاد سایت های بازیافت زباله در شهرستان های کرمانشاه انجام شده، تاکید کرد: شهرستان های استان را به چند منطقه تقسیم کردیم و قرار است در هر منطقه سایت بازیافت زباله احداث شود.
وی تعداد مناطقی را که برای شهرستان های استان در نظر گرفته شده هشت منطقه عنوان کرد که ایجاد سایت مدیریت پسماند د راین مناطق نیازمند تامین اعتبار است.