طالقانی یکی از بیمارستان های قدیمی کرمانشاه است که از قدیم محل مراجعه مصدومان حوادث، تصادفات و شکستگی بوده است و روزانه به صدها نفر از مردم ارائه خدمات دارد.
مراجعین بیمارستان طالقانی کرمانشاه فقط از همین استان و شهرستان های داخل کرمانشاه نیست بلکه از استان های همجوار نیز مراجعه متعددی به این بیمارستان صورت می گیرد.
اگرچه این مرکز تنها بیمارستان تروما در کرمانشاه است و مردم راه دیگری جز مراجعه به اینجا ندارند اما تقریبا همه از ارائه خدمات ناراضی هستند.
در درجه اول تعداد تخت و پرسنل بیمارستان پاسخگوی نیاز مردم نیست، در بسیاری از موارد تخت کافی برای مراجعان وجود ندارد و بیماران بر روی تخت هایی در کنار راهرو بیمارستان قرار گرفته اند یا برخی که توان حرکت دارند سرپا ایستاده اند و منتظر ارائه خدمت هستند.
تعداد کم پرسنل باعث پاسخگویی نامناسب به مردم شده است و یک پرستار گاهی باید به بیش از ۱۰ نفر خدمات درمانی بدهد.
پرستاران قطعا نمی توانند جوابگوی نیاز مردم باشند و گاهی افراد برای گرفتن یک داروی مسکن ساده، باید بیش از نیم ساعت معطل بمانند و بارها به سرپرستاری مراجعه کنند.
اکثر مراجعین این بیمارستان به دلیل تصادف یا سایر حوادث به طالقانی آمدند و این بیمارستان به دلیل شرایط روحی مردم همواره آماده انواع نزاع و درگیری است و نیروی چندانی نیز برای برقراری امنیت و آرامش در این بیمارستان وجود ندارد.
حتی محل بیمارستان طالقانی نیز چندان مناسب نیست، قرار گرفتن در بلوار اصلی شهر با حجم زیاد تردد و بوق ماشین ها آرامش را از مردم و بیماران می گیرد.
مقابل بیمارستان هیچ جای مناسبی برای پارک خودروها وجود ندارد و مردم همواره نگران سرقت خودرو یا حمل آن با جرثقیل هستند و در بسیاری از موارد نیز به دلیل جای پارک مقابل بیمارستان دعوا می شود.
این وضعیت زیبنده استان کرمانشاه که به نوعی مرکز درمان غرب کشور است نمی باشد.
دانشگاه علوم پزشکی هم از دستگاه هایی نیست که کمبود اعتبار داشته باشد و به نظر می رسد می تواند به راحتی احیا مناسبی برای این بیمارستان انجام دهد تا مردم انقدر ناراضی و گله مند نباشند.