این سازمان در مناسبت های مختلف مثل هفته دولت، دهه فجر و هفته جهاد کشاورزی همیشه میزبان اهالی رسانه بوده و مدیران آن اقدام به ارائه گزارش عملکرد به رسانه ها نموده اند، اما امسال و درروز هفته جهاد کشاورزی این سنت و رسم دیرینه این سازمان شکسته شد و هیچگونه نشست و یا ارائه گزارش عملکرد از طرف مدیران این سازمان در اختیار رسانه ها قرار داده نشد.
امیدواریم رویه مثبتی که در سنوات گذشته در سازمان جهاد کشاورزی در بحث ارتباط با رسانه‌ها وجود داشته همچنان تداوم یابد و عدم برگزاری نشست در هفته جهاد کشاورزی نشانی از کم رنگ شدن جایگاه رسانه ها در نزد مدیران این سازمان نباشد.