یکی از معایب این مدارس که در بهداشت محیط و بهداشت عمومی دانش آموزان تاثیر می گذارد و آن را در معرض خطر قرار می دهد مشترک و یکجابودن بخش آّبخوری با سرویس های بهداشتی در یک مکان است که فاصله استاندارد در این زمینه رعایت نمی شود.
این اشتراکات موجب انتقال بیماری های عفونی و میکروبی می شود و کافیست تنها یکی از دانش آموزان پس از استفاده از سرویس، با دست های نشسته به شیرهای فرسوده آبخوری دست بزند تا بیماری های عفونی را در محیط مدرسه اپیدمی کند.
نمی توان این معضل بزرگ محیطی در مدارس را نادیده گرفت و به راحتی از کنار آن عبور کرد.
حال باید پرسید که مسوولان و ادارات مربوطه برای رفع این مشکل بهداشتی در مدارس چه اقدامی انجام داده اند و برای بهسازی مدارس به ویژه در سطح روستاهای استان چه برنامه ای دارند.
در همین راستا رییس اداره سلامت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار طلوع، اظهار کرد: با همکاری بسیج سازندگی برای بهسازی و نوسازی مدارس فرسوده به ویژه در مدارس و نقاط دورافتاده از نیروی انسانی دانش آموزان استفاده می شود.

سیستم های آبخوری در مدارس تازه ساز جدا باشد
شیرزاد احسانخواه افزود: از توانایی دانش آموزان در اموری همچون رنگ آمیزی دیوار، تعمیر میز و صندلی و تعویض شیرهای آبخوری استفاده می شود.
به گفته احسانخواه، یکی از برنامه های اداره سلامت آموزش و پرورش استان، جداکردن سیستم آبخوری از سرویس های بهداشتی و رعایت فاصله استاندارد آنست.
وی ادامه داد: در ساختار قدیمی مدارس می بینیم که سیستم آبخوری و سرویس های بهداشتی به هم متصل شده، از همین رو اداره سلامت درصدد است سیستم آّخوری در مدارسی که تازه ساخته می شود کاملا جدا باشد.

وی تصریح کرد: مدارسی که با این مشکل مواجه اند باید آن را در سطح ناحیه و شهرستان حل کنند و در صورت عدم موفقیتموارد را به سطح استان اطلاع دهند.
احسانخواه از رسیدگی به سرویس های بهداشتی مدارس روستاها به عنوان یکی از برنامه های اداره سلامت آموزش و پرورش استان یاد کرد.

سیستم آبخوری باید ۱۰متر از سرویس بهداشتی دور باشد
در ادامه کارشناس بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار طلوع، اظهار کرد: بحث جداسازی آبخوری ها از سرویس های بهداشتی را در کمیته های مشترک نوسازی مدارس و دیگر ارگان های مربوطه مطرح کرده ایم.
مجید فرجی افزود: متصل بودن این دو بخش مغایر با آیین نامه بهداشتی ماده ۱۳ است و موجب بروز بیماری های عفونی می شود.
به گفته وی، فاصله ۱۰متری آبخوری ها از سرویس بهداشتی باید رعایت شود.

**حال ناخوش برخی از مدارس روستایی
فرجی با تاکید براینکه وضعیت رعایت این فاصله به ویژه در مدارس روستایی مناسب نیست، ادامه داد: باید در تامین آب اشامیدنی مدارس روستایی و جداسازی آبخوری از روشویی داخل سرویس های بهداشتی چاره اندیشی شود.
این مسوول افزود: رعایت نکردن این فاصله در بهداشت فردی و عمومی تاثیرگذار است و موجب بروز بیماری های مشترک با آب آلوده در نتیجه باقی ماندن تخم انگلی تماس دست با شیر و دست های نشسته می شود.
فرجی با بیان اینکه در طرح های هجرت بسیج سازندگی براموری اینچنینی توجه می شود، افزود: هرسال قبل از بازگشایی مدارس با آموزش و پرورش جلسات متعددی برگزار می شود، معضلات بیان می شود، مصوبه مطرح می شود و گشت های مشترک با همکاری تعزیرات حکومتی در مدارس انجام می شود.