بهمن خدادایان در گفتگو با خبرنگار طلوع با اشاره به گسترش مصرف قلیان در بین جوانان و خانواده ها گفت:
مهمترین عامل گسترش مصرف قلیان : استفاده خانوادگی و گروهی از قلیان به عنوان وسیله سرگرمی برای گذراندن اوقات فراغت، ایجاد شادی در جمع، باورهای غلط درخصوص کم ضرر، یا بی ضرر بودن مصرف قلیان در مقایسه با سیگار بعنوان یک ماده دخانیاتی، بخاطر گذشتن مسیر دود از آب و تصفیه آن است. در حالی که فلزات سنگین قلیان با آب تصفیه نمی شود.

بهمن خدادادیان با بیان اینکه مصرف نیم ساعت قلیان برابر  با مصرف  ۱۰۰تا ۲۰۰ نخ سیگار است گفت: در سال ۹۶ ،تعداد قلیان های جمع آوری شده ۱۱ هزار عدد بوده است و این تعداد در سال ۹۷، به  ۵هزار رسیده است  و امسال نیز( سال ۹۸) تعداد۴۵۰ قلیان سرای غیر مجاز در کرمانشاه در حال عرضه قلیان هستند.

نگین عزتی / خبرنگارطلوع کرمانشاه