مساحت گلخانه استان کرمانشاه در سال ۹۴ به میزان ۳۸ و ۹ دهم هکتار بوده است که در سال ۹۵ به ۳۹ و ۹ دهم هکتار و در سال ۹۶ به ۵۰ و نیم هکتار رسید.سه دهم درصد سطح گلخانه کشور در استان کرمانشاه قرار دارد
به تفکیک شهرستان ها:
۱۶ هکتار گلخانه در شهرستان کرمانشاه، ۱۵هکتار مربوط به قصرشیرین،
اسلام آباد یک و نیم هکتار
گیلانغرب دو ونیم هکتار
پنج و نیم هکتار فعال در صحنه،
۴هکتار در کنگاور
دو و نیم هکتار در روانسر
جوانرود صفر
ثلاث باباجانی صفر
دالاهو صفر
پاوه بسیار اندک
سرپل ذهاب یک هکتار
سنقر یک و نیم هکتار
شش دهم هکتار در هرسین
لازم به ذکر است برخز از مساحت های شهرستان ها غیرفعال است