دکتر صادقی دادستان در ادامه گفت: دلالان و بنگاههای سودجو که بازار مسکن را مشوش کنند منتظر سخت ترین برخوردهای قضایی باشند‌. مجموعه قضایی با تمام ابزارهای ممکن در کنار مردم ایستاده اند.‌ واحدهای سودجو پلمپ و خلع مجوز میشوند‌.

مهندس سالاری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری: مستاجرین عمدتا از اقشار آسیب پذیر هستند. اعضای شوراهای شهر از سرمایه اجتماعی خود استفاده کنند و از رای‌دهندگان و حامیان خود بخواهند که در رهن و اجاره واحدهای مسکونی، رعایت انصاف و فتوت را مدنظر قرار دهند. شهرداری مشوقهایی از قبیل تخفیف یا بخشودگی تخلفات برای مالکان واحدهای خالی که قیمتهای منطقی برای رهن و اجاره واحدهای خود تعیین کنند، در نظر بگیرند.

فضل‌اله رنجبر فرماندار کرمانشاه: دست صاحبخانه‌های خوش‌انصافی که رعایت حال مستاجرین را بکنند میبوسم. عبور از این روزهای سخت و دشوار با کمک مردم عزیز میسر خواهد شد.

طیب حیدری عضو شورای شهر کرمانشاه: همایشی بزرگ برگزار میکنیم و از عموم همشهریهای بزرگوار خود خواهش میکنیم که اجازه ندهند در این روزها، مستاجرین عزیز اینقدر نگران مساله مسکن خود برای سال آینده باشند.