یادداشت نویس: کریم زاده

استعفای آرش رضایی عصر روز گذشته، پس از ۲۵ماه خدمت به۸ عنوان سکاندار شهرداری کرمانشاه با هفت رای موافق پذیرفته شد و حامد لعل بخش با کسب ۱۰رای موافق از سوی اعضای شورای شهر به عنوان سرپرست شهرداری کرمانشاه تعیین شد که در این جلسه، رای سالار احمدزاده به دلیل غیب وی گرفته نشد.

مدیریت و داشتن نگاه اقتصادی و تخصصی درامور شهری یکی از اولویت ها برای شهردارشدن است که با نگاهی به سوابق اجرایی لعل بخش در بدنه شهرداری کرمانشاه، جرقه های این امید شعله ور می شود، چراکه حواشی و تنش های۸ متعدد شهرداران و اعضای شورای شهری ها به قصه ای قدیمی و کسالت بار در کرمانشاه تبدیل شده است.

لعل بخش از اعضای بدنه شهرداری کرمانشاه است که حتی در گذشته هم پس از استعفای عبدالرضا شعبانی شهردار سابق کرمانشاه، با انتخاب به عنوان سرپرست شهرداری از عملکرد مثبتی در کارنامه شهرداری برخوردار بود و در دوران خدمت خود در این مسند، شهر کرمانشاه روزهای آرام و بدون تنش و حاشیه ای را تجربه کرد و برنامه های شهری در فضایی رضایت بخش و به دور از هیاهو دنبال شد، روزهایی که کم تر در بدنه مدیریت شهری کرمانشاه مشاهده شده است.

مدیریت شهرداری، مسوولیتی چندبعدی است و شهردارعلاوه بر تخصص و تعهد باید از شخصیت فرهنگی برخوردار باشد تا با داشتن تفکر اقتصادی بتواند برای ارگان و شهر خود درآمدزایی کند و عاقبت پروژه های شهری که گاه به دلیل کم آگاهی و یا غرض ورزی  نیمه کاره رها می شوند را ختم به خیر کند.

امید است سرپرست جدید شهرداری کرمانشاه با امتیاز دانش و درایتی که به همراه دارد بتواند با جذب مشارکت همگانی در توسعه و آبادانی بکوشد و علاوه بر توزیع مناسب و هوشمندانه منابع مالی در بین پرسنل شهرداری و پروژه های شهری بتواند اندیشه های ناب خود را برای جذب سرمایه گذار پیاده کند و با اشراف به موقیعت کرمانشاه برای تحقق مدیریت یکپارچه شهری تلاش کند.