به گزارش طلوع کرمانشاه و به نقل از روابط عمومی هیات کشتی استان بانوان کشتی گیر کرمانشاهی در مسابقات درخشش بانوان کشتی گیر کرمانشاهی در رقابت‌های انتخابی تیم ملیانتخابی تیم ملی با ۶ سهمیه حضور داشتند که درپایان بانوان کرمانشاهی موفق به کسب ۴ مدال نقره و یک برنز از این رقابت‌ها شدند.
بر اساس این گزارش، در وزن ۵۰ کیلوگرم حدیث مرادی مدال نقره و ندا رحمانی مدال برنز کسب کرد.
شکوفه دارابی در وزن ۵۵ کیلوگرم و زهرا دارابی در وزن ۶۰ کیلوگرم نیز مدال نقره کسب کردند.
همچنین در وزن ۷۰ کیلوگرم سحر امیریان موفق به کسب مدال نقره شد.