مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به اینکه روز دوشنبه ۲۷ خرداد یک روز حساس از نظر بار مصرفی بود و اعلام کردند که بار شبکه در حال افزایش است اقدامات لازم در حوزه مدیریت مصرف صورت گرفت.

وی بیان داشت: با همکاری‌هایی که صورت گرفت، خوشبختانه در آن روز مصرف را مدیریت کرده و موفق شدیم سقفی که برای استان از نظر مصرف در نظر گرفته شده بود را رعایت کنیم و جزو منطقه سبز کشور باشیم.

وی عنوان کرد: مردم در هنگام شب از وسایل برقی پرمصرف اجتناب کنند و وسایل سرمایشی را نیز به شیوه‌ای که گفته شد، تنظیم کنند که از این هفته نیز عبور کنیم/مهر