بازار قلب تپنده اقتصاد کشور استبه گزارش طلوع کرمانشاه، استاندار کرمانشاه در همایش روز ملی اصناف به نقش مهم بازاریان در پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: بازاریان با حضور خود در عرصه‌های مختلف موجب شدند تا تهدید‌ها به فرصت تبدیل شود.
بازوند با اشاره به اینکه بازاریان یک سرمایه بزرگ برای نظام جمهوری اسلامی در مقابل دشمنان هستند گفت: کشور ما بحران‌های بسیاری را تجربه کرده است و تحریم‌های کنونی آمریکا در برابر تهدیدات قبلی چندان مهم نیست.