کریم زاده-طلوع:

جلیل بالایی در گفتگو با طلوع، با تاکید براینکه ویژگی های برجسته فرهنگی و طبیعی اورامانات از قابلیت جهانی شدن برخوردار است، افزود: طبیعت بکر و نوع معماری و طبقاتی بودن خانه های اورامانات از این امتیاز برخوردار است.

بالایی ادامه داد: با وجود اینکه کردستان از سه سال گذشته مطالعات خود را برای جهانی شدن اورامانات آغاز کرده بود ولی ما از سال گذشته به جدیت پایگاهی برای حرکت در مسیر جهانی شدن اورامانات را تشکیل دادیم.

بالایی یادآور شد، به میزان ۶۳۰ میلیون تومان اعتبار برای این پایگاه در نظر گرفته شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه تصریح کرد: اکنون مطالعات تاریخی در حال اتمام است.

بالایی افزود: مطالعات باستان شناسی، مردم شناسی و مطالعات تکمیل ثبت ملی هفت روستا در حال انجام است که مطالعه ثبت ملی هفت روستای این مکان در حال اتکام است که مجوعه این عوامل می تواند پرونده ثبت جهانی شدن اورامانات را به صورت مشترک برای دو استان کرمانشاه و کردستان تکمیل کند.