کارشناس روابط عمومی کانون پرورش،فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه، از فعالیت ۴۰ مرکز ثابت، سیار و پستی در سراسر استان خبر داد و گفت: اداره کل کانون پرورش فکری استان کرمانشاه نزدیک به ۴۰ مرکز ثابت،سیار و پستی در سراسر استان دارد که در حال انجام فعالیت های فرهنگی،هنری وادبی برای کودکان ونوجوانان کرمانشاهی هستند.

خبرنگار طلوع کرمانشاه/نگار عزتی