کریم زاده_طلوع:
در سالهای اخیر کرمانشاه، اگرچه با معضلات و مشکلات متعددی در زمینه خدمات زیرساختی و رفاهی مواجه بود ولی از وضعیت مطلوبی نسبت به داشتن نعمت برق و روشنایی برخوردار بود به گونه ای که خاموش شدن خانه ها و خیابان های آن به ندرت آن هم در مواقع خاص اتفاق می افتاد.

اما امسال با آغاز تابستان و شدت یافتن گرمای کم سابقه، به دلیل مصرف بیش از تولید، قطعی برق در کرمانشاه کلید خورد و رفاهی دیگر از کرمانشاهیان گرفته شد و در کنار آن بخشنامه ای برای کاهش مصرف برق به ادارات ارسال شد.

در این بین، زمان قطعی برق به عنوان یک امر غیرقابل پیش بینی اعلام شد و موجب شد که این نقصیه و خاموشی های پراکنده برای کرمانشاهیان دردسرساز شود و به موضوع و سوژه روز تبدیل شود.

در این میان از سوی مدیرعامل شرکت توزیع برق کرمانشاه اعلام شد که میزان مصرف برق خانگی کرمانشاه پنج درصد بیشتر از سرانه کشوری است که فاجعه هولناک زلزله اخیر و برق رسانی به ۴۵ هزار چادر و کانکس مناطق زلزله زده به عنوان عاملی برای این روند افزایشی اعلام شد که با این سخن جای خالی مدیریت در شرایط بحرانی باز هم احساس می شود.

حال این سوال مطرح می شود که این تمهیدات، قطعی های پراکنده و غیرقابل پیش بینی در سطح استان تا چه اندازه اثرگذار است و آیا این خاموشی های بدون برنامه می تواند از رشد مصرف برق بکاهد و اگر اینچنین است چرا برخی ادارات هیچ گونه تمایلی برای رعایت بخشنامه جدید از خود نشان نمی دهند و با کاهش برق مصرفی مواجه نشده اند.

اکثر مشترکان برق خواهان اعلام قبلی خاموشی به منظور استفاده بهینه از روشنایی هستند و نکته قابل تامل این است که اگر زمان خاموشی غیرقابل پیش بینی است و دولت بر عدم اعلام آن تاکید کرده، پس چگونه جدول زمان بندی خاموشی برق استان در سایت ها و شبکه های مجازی منعکس شده است و چرا چاره و رایزنی برای

نظم دادن به این نیاز اولیه رفاهی صورت نمی گیرد.

از سوی دیگر این نکته نباید فراموش شود که کرمانشاه از استان های پیشتاز در کسب بالاترین نرخ بیکاری است که اگر تمهیدی برای برقراری منسجم روشنایی در شهرک های صنعتی و واحدهای تولیدی و تجاری صورت نگیرد، این نرخ بازهم در استان شدت می گیرد.

با قرارگیری در آستانه مردادماه که به عنوان بالاترین زمان خاموشی ها اعلام شده امید است با اصلاح این روند و رسیدن به یک تصمیم منسجم، مردم استانی که با انواع کمبودها و خواسته ها مواجه اند از داشتن مطالبه و نیازی دیگر محروم نشوند.