به گزارش طلوع کرمانشاه کرمانشاه، مهندس سجادی در حاشیه بازدید خبرنگاران کشوری از طرح سامانه گرمسیری در دشت استان کرمانشاه در رتبه نخست اجرای طرح مهار آب‌های مرزیذهاب شهرستان سرپل ذهاب اظهار داشت: طرح شبکه‌های فرعی آبیاری در غرب و شمال غرب کشور در سطح ۲۲۷ هزار هکتار در حال اجراست که ۶ استان مرزی در آن قرار دارند و مجری این طرح وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو هستند.
وی با اشاره به اینکه ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح مهار آب‌های مرزی غرب و شمال غرب کشور اختصاص یافته افزود: محل پرداخت این اعتبار از صندوق توسعه ملی است.
مجری طرح شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب کشور خاطرنشان کرد: برای اجرای طرح تاکنون ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافته که هزینه شده و در حال حاضر ۴۷ کارگاه فعال داریم.
سجادی با بیان اینکه ۸ هزار و ۱۵۰ نیرو به صورت مستقیم در این طرح مشغولند، یادآور شد: ۸۵ درصد نیروی بکارگیری شده در اجرای طرح شبکه‌های اصلی و فرعی پروژه سامانه گرمسیری بومی هستند.
وی گفت: در حال حاضر ۱۱۳ هزار هکتار از کار شبکه‌های فرعی آبیاری در طرح آماده بهره برداری شده و منتظر پایان یافتن طرح توسط وزارت نیرو هستیم.
مجری طرح شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب کشور با اشاره به اینکه استان کرمانشاه در اجرای طرح شبکه‌های آبیاری طرح بسیار عملکرد خوبی داشته از عوامل اجرای طرح در استان تشکر کرد.
صداوسیما