وحید امیری در گفتگو با طلوع، اظهار داشت: این جشنواره به صورت استانی از ۲۰الی ۲۲ تیر در محل نمایشگاه های دایمی واقع در بوستان شاهد کرمانشاه برگزار می شود.

به گفته امیری، این جشنواره توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با همراهی شهرداری برگزار می شود.

امیری یادآور شد، در این جشنواره شاهد حضور برندهای برجسته رستوران ها هستیم که در دو بخش به رقابت خواهند پرداخت.

وی به بخش حرفه ای و آزاد این جشنواره اشاره کرد و گفت: این جشنواره با هدف عرضه غذاهای سنتی و طعم های فراموش شده برگزار می شود و حتی پخت ساده ترین نوع غذا بومی می تواند در این جشنواره ارزیابی شود.

این مسوول افزود: به نفر اول این جشنواره سه میلیون تومان، نفر دوم دو میلیون تومان و نفر سوم یک میلیون تومان به همراه یک تندیس اعطا می شود.

امیری تصریح کرد:به شرکت کننندگان این جشنواره گواهینامه ای توسط هیات داوران صادر می شود.

وی افزود: این جشنواره موجب تعریف سفرهایی برای کرمانشاه می شود و در رونق صنعت گردشگری تاثیرگذار است.