او در ادامه آموزش و توجیه علمی و منطقی مجریان طرح حافظان سلامت را گام اول اجرای صحیح این طرح در جامعه دانست و گفت: به همین منظور امروز همایش حافظان سلامت برای ارتقا سواد سلامت، آگاهی بخشی این بخش از کارکنان بیمارستان‌ها که می‌توانند جلوی این اقلام آسیب رسان را بگیرند برگزار شد.

عزیزی، هدف از اجرای این طرح را اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم در باره مضرات مصرف شیرینی‌ها دانست و اظهار داشت: متأسفانه اغلب ملاقات کننده ها برای عیادت بیماران شیرینی و آبمیوه به همراه می‌آورند در حالی که نمی‌دانند این مواد خود منشأ اصلی بیماری‌هاست نه تنها برای بیمارها خوب نیست بلکه به او ضرر نیز می‌رساند.

وی فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به جامعه در مورد خطرات مصرف نمک، عدم تحرک و ورزش، و غیره را دیگر مراحل طرح حافظان سلامت دانست که بعد از طرح ممنوعیت ورود شیرینی و آبمیوه به بیمارستان‌ها، در قالب برنامه‌ها و طرح‌های مختلف به اجرا در می‌آید/ایرنا