کریم زاده_خبرنگار طلوع:

محمودرضا نیازی در گفتگو با پایگاه خبری طلوع، اظهار داشت: لیست کالاهای فاقد علامت استاندارد در طرح طاها شناسایی شده به اتاق اصناف استان اعلام می شود تا نسبت به توقیف و جمع آوری این کالاها اقدام نمایند.
وی با بیان اینکه در جریان بازرسی از صنوف استان کرمانشاه به منظور ارزیابی کالاهای دارای نشان استاندارد در بازار مصرف، تعداد ۳۱۰ فرآورده در قالب طرح طاها خریداری و مورد آزمون قرار گرفت، افزود: نمونه های خریداری شده جهت تطبیق با استانداردهای ملی مورد آزمون قرار گرفت که نتایج این آزمون ها نشان داد که اکثر نمونه ها در فاکتورهای فیزیکی، شیمیایی، میکروبی و … با استانداردهای ملی مربوطه مطابقت دارند.
وی افزود: موارد عدم انطباق که بیشتر در فاکتورهای نشانه گذاری و فیزیکی بوده به ادارات کل استاندارد استان محل تولید این فراورده ها جهت رفع نقص اعلام گردید.
مدیر کل استاندارد کرمانشاه در پایان خواستار همکاری همه شهروندان با این اداره کل در راستای شناسایی کالاهای فاقد استاندارد و جعلی شد و اظهار کرد: هر شهروند می تواند یک حامی استاندارد در سطح جامعه بوده و در صورت مشاهده کالاهایی که پس از ارسال کد ده رقمی ذیل نشان استاندارد روی بسته بندی کالا به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ، اعتبار آن‌ها تأیید نشد یا فاقد علامت استاندارد بودند، این اداره کل را از طریق تلفن گویای ۲۴ ساعته ۱۵۱۷ در جریان قرار داده تا با متخلفین از قوانین استاندارد برخورد قانونی ضرورت پذیرد.