به گزارش طلوع کرمانشاه، امیرحسین ترابی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه رازی از برگزاری نشست سالیانه دفاتر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل کشور در کرمانشاه خبر داد.
ترابی، بابیان اینکه این نشست هفته اول شهریور و به مدت پنج روز برگزار خواهد شد، تصریح کرد: برای اولین بار کرمانشاه میزبان این نشست است
وی در پایان تصریح کرد: در نشست سی ام دفاتر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل کشور در دانشگاه رازی کرمانشاه ۵۷ دانشگاه حضور دارند
و هدف از برگزاری این نشست هم اندیشی دفاتر اتحادیه و مشخص کردن برنامه‌های آتی این اتحادیه هاست