به گزارش طلوع کرمانشاه قاسمی مدیر کل تامین اجتماعی استان کرمانشاه گفت: در این مقطع خاصی که هستیم دشمنان انقلاب اسلامی بحث جنگ اقتصادی جدی گرفتند و می‌طلبد ما هم آرایش اقتصادی برای مقابله با این بحث داشته باشیم.
وی با بیان اینکه تامین اجتماعی نیز در این بحث می‌تواند اقدامات مناسب و تاثیر گذاری را داشته باشد گفت: در استان ما ۷۵۰ هزار نفر در استان تحت پوشش بیمه تامین تامین اجتماعی هستند.
قاسمی ادامه داد: ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سال ۹۷ تامین اجتماعی در استان کرمانشاه هزینه شده است که با بررسی‌هایی که انجام شده این میزان معادل گردش مالی کل بودجه استان هزینه می‌کند.
مدیر کل تامین اجتماعی استان کرمانشاه گفت: ۶۲ هزار خانواده تحت پوشش هستند و حقوق می‌گیرند و ۹۵۰ میلیارد تومان به مستمری بگیران سال ۹۷ پرداخت شده است.
وی افزود: با توجه به بحث اشتغال در جامعه که نیاز بیشتری در استان احساس می‌شود تامین اجتماعی به مناسبت این هفته چند طرح اشتغالزایی پیشنهادی برای کار فرمایان دارد.
قاسمی گفت: بحث مشوق‌های بیمه‌ای در راستای کمک به اشتغال استان داریم که اگر کار فرما‌ها بتوانند افراد تحصیل کرده را جذب کنند سازمان تامین اجتماعی بخشودگی بیمه‌ای سهم کار فرما خواهد داشت، چون بحث کار فرما‌ها این است که حق بیمه‌ای برای ان‌ها سنگین است و نمی‌توانند افراد بیشتری را استخدام کنند که با این بسته این مشکل حل خواهد شد.
وی ادامه داد: مهارت آموزی کار فرمایان نیز طرح دیگری برای کمک به بحث اشتغال با همکاری فنی و حرفه‌ای است که کار فرمایان می‌توانند افراد بیکار به عنوان مهارت اموز به کار گیرند به مدت یکسال و پولی پرداخت نمی‌شود و افراد می‌توانند اموزش ببیند و در اشتغال تاثیر گذار است.
قاسمی گفت: طرح کارورزی که متولی آن اداره کار استان کرمانشاه است هر کار فرما که این افراد تحصیل کرده به کار گیرد از پرداخت حق بیمه کار فرما معاف می‌شوند و می‌تواند اثر گذار باشد.
صدا و سیما