به گفته یاری کف و سقف به این منظور در نظر گرفته می‌شود که کیفیت و امکانات خانه‌ها در یک منطقه ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد.

وی با بیان اینکه این قیمت‌های کارشناسی شده باید در شورای تامین استان به تصویب برسد، تاکید کرد: در این صورت تعزیرات حکومتی ابزار قانونی دارد که با افراد متخلف و مشاورین املاک برخورد کند.

یاری عنوان کرد: در چنین شرایطی مشاورین املاک نیز از پذیرفتن خانه‌هایی که قیمت آنها غیرمنطقی است خودداری خواهند کرد و این امر باعث می‌شود صاحبخانه‌ها قیمت‌های غیر منطقی پیشنهاد ندهند.

 

یاری همچنین بر لزوم تهیه لیست منازل مسکونی خالی با همکاری راه و شهرسازی و شهرداری‌ها  تاکید کرد و ادامه داد: این لیست باید در اختیار اداره امور مالیاتی قرار گیرد تا بر خانه‌های خالی مالیات وضع شود.

وی معتقد است، مجموعه این اقدامات می تواند در کوتاه مدت به مدیریت قیمت اجاره بها در کرمانشاه کمک کند/ایسنا