وی تاکید کرد: همچنین بر اساس نظریات کارشناسان مجموع خسارتی که در این پرونده به بیت المال وارد شده حدود ۷۰ میلیارد ریال است که متهمین ملزم به پرداخت آن هستند. 

دادستان کرمانشاه متذکر شد: حسب مقررات ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) هرشخص عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت بر ساختن یا امر به ساختن بنایی برای هریک از ادارات و سازمان های دولتی باشد و به واسطه تدلیس و یا تقلب در ساختن آن نفعی برای خود و یا دیگری تحصیل کند، در کنار جبران خسارت وارده به حبس تعزیری از شش تا پنج سال محکوم خواهد شد