نوربخش حاتمی با حضور در دفتر این خبرگزاری با اشاره به تدوین برنامه سه ساله توسعه بخش کشاورزی استان، اظهار کرد: قبل از انتصاب به عنوان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان حدود شش ماه روی این برنامه کار کردم، از ابتدای تصدی این پست نیز طی جلسات مختف روی این برنامه کار شده و بزودی نسخه نهایی این برنامه برای بررسی بیشتر در اختیار شهرستان‌ها قرار خواهد گرفت.

وی افزود: با تحقق این برنامه سه ساله میزان تولیدات بخش کشاورزی استان رشد چشمگیری خواهد داشت و از ۴.۲میلیون تن فعلی به شش میلیون تن خواهد رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تاکید کرد: در این برنامه سه ساله، افزایش تولید، افزایش درآمد، پایداری تولید و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه بخش کشاورزی در افق بلندمدت با رویکرد حفظ منابع استراتژیک موجود از جمله منابع آب و خاک دیده شده است.

حاتمی افزود: اجرای این برنامه سه ساله در کنار افزایش تولید، یک ریل گذاری مناسب برای توسعه بخش کشاورزی استان در بلندمدت نیز خواهد بود.

حاتمی با اشاتغالزایی پیش بینی شده در این برنامه گفت: این برنامه در صورت تحقق بین ۷۰ تا ۷۵ هزار فرصت شغلی پایدار را ایجاد خواهد کرد که می تواند بار زیادی از بیکاری استان را بکاهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: منابع مورد نیاز برای اجرایی شدن برنامه سه ساله توسعه بخش کشاورزی استان از سه منبع جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، جذب اعتبارات دولتی برای توسعه زیرساخت‌ها و جذب تسهیلات بانکی تامین خواهد شد.

توسعه کشت زعفران در برنامه است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه اشاره ای هم به برنامه استان برای توسعه کشت زعفران داشت و تصریح کرد: سابقه کشت زعفران در استان کرمانشاه به حدود ۲۴۰۰ سال پیش برمی گردد و این استان خاستگاه کشت زعفران در کشور بوده است.

حاتمی اضافه کرد: امسال برای توسعه ۲۰۰ هکتاری زعفران در سطح استان کرمانشاه برنامه ریزی شده است.

حاتمی برنامه سه ساله توسعه کشت زعفران در استان را توسعه در سطح ۸۰۰ هکتار عنوان کرد و افزود: همچنین در قالب یک برنامه میان مدت ۵ تا ۶ ساله قرار است کشت زعفران در این استان به دو هزار هکتار برسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه اضافه کرد: هر هکتار زعفران در شرایط امروز حدود ۲۳۰ میلیون تومان درآمد زایی برای کشاورزان به همراه دارد، ضمن اینکه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفرروز نیز اشتغالزایی از قبل آن به وجود می آید.

وی با اشاره به مرغوبیت زعفران تولیدی در استان کرمانشاه افزود: زعفران تولیدی در استان کرمانشاه برای عرضه در غرفه ها و صنایع غذایی و شکلات سازی به اروپا صادر می شود.

حاتمی با اشاره به حمایت از کشت زعفران در استان کرمانشاه ، تصریح کرد: در حال حاضر بین ۳۰ تا ۵۰ درصد بهای پیاز مورد نیاز برای کشت رعفران به متقاضیان کمک بلاعوض می شود.

حاتمی با بیان اینکه در حال حاضر در استان مزارع آموزشی زعفران داریم، تصریح کرد :آموزش گروه های مختلف مثل زنان سرپرست خانواده  برای کشت زعفران را در برنامه استان داریم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به در دست راه‌اندازی بودن یکی از معتبرترین کارگاه های فراوری زعفران متناسب با استانداردهای روز اروپا  در استان، تاسیس این کارگاه را زمینه‌ای برای برندسازی زعفران تولیدی در استان کرمانشاه عنوان کرد.

‌وی ابراز خرسندی کرد: در آینده نزدیک اتفاقات خوبی در حوزه کشت زعفران در استان کرمانشاه رخ دهد.

برای نخود کاری نکرده ایم

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه با  بیان اینکه بیشترین سطح زیر کشت و تولید نخود کشور به استان کرمانشاه اختصاص دارد، اظهار کرد: همه اینها در حالیست که نخود در حال حاضر مظلومترین کشت است، شاید اگر به جای استان کرمانشاه استان‌های دیگری این ظرفیت را داشتند الان قیمت نخود خیلی بالاتر از قیمت های کنونی بود.

وی اضافه کرد: سرانه مصرف نخود در حال حاضر در کشور ما کمتر از پنج کیلوگرم است و حتی اگر قیمت نخود تا هر کیلوگرم ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان ه برسد خیلی مصرف کنندگان را تحت فشار قرار نخواهد داد، این در حالیست که این افزایش قیمت می‌تواند بین ۱۵۰۰ تا دو هزار میلیارد تومان به درآمد خالص بهره برداران استان اضافه کند.

حاتمی تاکید کرد: نخود ارزآوری خیلی خوبی برای استان به همراه دارد و با افزایش قیمت آن صنایع تبدیلی مرتبط با آن نیز به استان وارد خواهد شد.

حاتمی اضافه کرد: با وجودی که تولیدکننده اول نخود کشور هستیم، خیلی اشتغالی در این حوزه نداریم و حتی صنایع سایز بندی مدرن نخود هم در استان نداریم و تقریباً تمامی نخود تولیدی در استان را به صورت فله ای به بقیه استانها می‌فرستیم.

حاتمی سطح زیر کشت نخود پاییزه در سال جاری در استان کرمانشاه را ۳۰ هزار هکتار عنوان کرد و افزود: توسعه کشت نخود پاییزه به دلیل مقاومت زیاد این محصول به آفاتی مثل برق زدگی و نقش مهم آن در تثبیت ازت خاک، در کنار قابلیت برداشت مکانیزه و عملکرد بالای محصول در قیاس با نخود بهاره که حدود دو و نیم برابر است، در برنامه استان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه از ابتدای مسئولیتم راه اندازی دو دفتر در خارج از چارت سازمانی شامل دفتر حبوبات با محوریت نخود و دفتر گیاهان دارویی با محوریت زعفران را پیگیری می‌کنم، افزود: معتقدم اگر حبوبات و گیاهان دارویی را در کرمانشاه سامان دهیم کمک بزرگی به اشتغال استان کرده ایم.


کشاورزی بزرگترین فرصت استان برای اشتغال و سرمایه‌گذاری است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه کشاورزی بزرگترین فرصت استان برای اشتغال و سرمایه گذاری به شمار می رود، اظهار کرد: کشاورزی استان کرمانشاه در کشور و منطقه حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی خلأهای زیادی در استان داریم، گفت: اگر قرار باشد در حوزه صنعت هم پیشرفت کنیم باید در حوزه صنایع وابسته به کشاورزی باشد.

حاتمی اضافه کرد: در حال حاضر کمترین اعتبارات در کمیته‌های برنامه‌ریزی به حوزه کشاورزی اختصاص پیدا می‌کند و اینها به این دلیل است که داشته‌هایمان در حوزه کشاورزی را به نمایش نگذاشته ایم.

 
حاتمی با اشاره به مزیت های نسبی استان در حوزه کشاورزی تصریح کرد: با وجود کارهای زیادی که در گذشته در این حوزه شده اما  خیلی جای کار داریم.

وی افزود: برای توسعه بخش کشاورزی و استفاده بهینه از ظرفیت ها بدنبال ایجاد تعامل بیشتر با مجموعه های علمی و دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان هستیم تا بتوانیم به سمت کشاورزی هوشمند حرکت کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به پایین بودن درامد کشاورزان استان، اظهار کرد: در حال حاضر سرانه درآمد هر بهره بردار استان به طور متوسط ۱۸ میلیون تومان است و این در حالیست که هزینه های این بخش بیش از ۲۰ میلیون تومان است.  یعنی بهره برداران بخش کشاورزی با بیلان منفی مواجه اند و همین آنها را به سمت مهاجرت به شهرها سوق داده است.

حاتمی اضافه کرد: اگر بخواهیم به جایی برسیم که مهاجرت معکوس مردم از روستاها به شهرها داشته باشیم باید بهره برداران را توانمند و درآمد آنان را افزایش دهیم.
 

برگزاری همایش نقش رسانه ها در توسعه کشاورزی استان کرمانشاه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه  اشاره ای هم به برگزاری همایش نقش رسانه ها در توسعه کشاورزی استان کرمانشاه در آینده نزدیک داشت و ابراز امیدواری کرد: برگزاری این همایش بتواند نقش مهمی در معرفی ظرفیت ها و پتانسیل های بخش کشاورزی استان کرمانشاه داشته باشد.

وی از رسانه‌ها خواست تا برای معرفی ظرفیت ها و پتانسیل های بخش کشاورزی به منظور جذب سرمایه گذاران این حوزه برنامه ریزی داشته باشند تا بتوانیم تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم/ایسنا