سرهنگ حیدری در ادامه گفت:  بیشترین علت وقوع تصادفات، سرعت و سبقت غیر مجاز است. به همین دلیل پیس راهور با قرار دادن تعداد ۱۰۰ تیم گشتی محسوس و ۱۵  اکیپ نامحسوس و همچنین نصب  ۳۰ دستگاه دوربین ثابت در طول مسیرهای استان وضعیت راه های استان را رصد می کند.

وی درپایان این گفتگو افزود: پلیس راه استان کرمانشاه در برخورد با خودروهایی که سرعت ، سبقت و حرکات مخاطره آمیز دارند کاملا جدی است و به طور قطع برای رانندگان متخلف در اعمال قانون هیچ گونه چشم پوشی در نظر گرفته نمی شود. وی از شهروندان خواست که به توصیه های ایمنی رانندگی را جدی بگیرند و از اقدام به تخلف در قوانین رانندگی پرهیز کنند.

نگین عزتی /خبرنگارطلوع