به گزارش  طلوع کرمانشاه مدیرکل آموزش فنی وحرفه‌ای استان کرمانشاه در نشستی با اعضای کانون کارآفرینی استان کرمانشاه گفت: آموزش‌های فنی و حرفه ای، افراد را با توجه به شرایط اقتصادی جامعه آماده‌ی ورود به بازار کار می‌کند و بدین شکل کارایی افراد را با توجه به تغییرات تکنولوژیکی به روز می‌کند.
یاور محمدی افزود: افراد پس از به دست آوردن دانش و مهارت‌های تخصصی در زمینه‌های مختلف می‌توانند در شغل‌های مناسب به فعالیت بپردازند و به عنوان کارآفرین برطرف کننده‌ی نیاز‌های کشور باشند.
وی خاطرنشان کرد: گسترش آموزش‌ها و مهارت‌های فنی و حرفه‌ای و نیاز به افراد کارآفرین از اولویت و اهمیت فراوانی برخوردار است.
محمدی بیان کرد: مهارت و فناوری یکی از عامل‌های اصلی رشد و توسعه‌ی اقتصادی پایدار در کشور‌ها به شمار می‌رود.
وی اضافه کرد: آموزش‌های فنی و حرفه ای، نقش مهمی در افزایش اشتغال مولد، بهبود فضای کسب و کار، استفاده‌ی بهینه از فرصت‌ها و افزایش کارایی اقتصاد مقاومتی در درون جامعه بر عهده دارد
محمدی گفت: نبود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کارآفرینی در جامعه پیامد‌های منفی را به دنبال دارد که گسترش مدرک گرایی یکی از نتیجه‌های آن محسوب می‌شود، زیرا افراد پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه شغل مناسب خود را پیدا نمی‌کنند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه تصریح کرد: گستره استاندارد‌های فنی و حرفه‌ای در آموزش‌های مهارتی وسیع است و تاکنون ۶ هزار استاندارد در رشته‌های مختلف با کد بین المللی تعریف شده است.
محمدی با اشاره به اینکه با توجه به گستره استانداردها، می‌توان برای هر کسب و کاری دوره آموزشی برگزار کرد گفت: این اداره کل آمادگی دارد براساس نیازسنجی آموزشی در قالب تفاهم نامه، آموزش‌های موردنیاز کانون کارآفرینی استان را با استفاده از ظرفیت‌های بخش دولتی و خصوصی ارائه کند.