معاون اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه بیشترین بارش بهار امسال را نیز مربوط به پاوه با ۳۳۲ میلی‌متر دانست.

زورآوند با بیان اینکه  میانگین دمای استان در فصل بهار امسال ۱۸.۵ درجه سانتی‌گراد بود، تاکید کرد: میانگین دمای بهار سال گذشته استان ۱۹ درجه سانتی‌گراد و دمای بلندمدتی که در فصل بهار داشتیم ۱۸.۷ درجه سانتی‌گراد بوده و می توان گفت امسال بهار خنک‌تری نسبت به سال گذشته و دوره بلندمدت داشتیم/ایسنا