دکتر طلوعی افزود : در این حوزه معاونت شهرسازی با تهیه بروشورهایی جهت اطلاع رسانی صحیح از قوانین و مقررات در هنگام صدور پروانه زمینه مناسب را برای آگاهی و اشراف شهروندانی که به دنبال ساخت و ساز هستند فراهم نموده است تا شاهد کاهش تخلفات و نیز از طرفی جلوگیری از ناهنجاری های نما و منظر شهری باشیم ضمن اینکه امیدواریم شهروندان عزیز بخصوص کسانی که در صنعت ساخت و ساز فعالیت می کنند نهایت همکاری را با شهرداران مناطق در این زمینه داشته باشند