معاون استاندار سه فاکتور برنامه ریزی هوشمندانه، تلاش شجاعانه و اقدام جسورانه را ضرورت حرکت در مسیر توسعه استان ذکر و بیان داشت: امروزه بدون فکر نوآور و خلاق ، سیستم پویا و به روز، منابع انسانی ماهر و نیز مدیریت چابک و آینده نگر حرکت در مسیر توسعه امکان پذیر نیست ولی اگر به این مسائل توجه کنیم و آنها را در چرخه حرکت و تصمیم گیری دخیل کنیم بدون شک توسعه یافتگی خودش را نشان خواهد داد و کرمانشاه باید در این زمینه پیشرو باشد و هر کرمانشاهی باید به جایگاهی که برازنده اوست دست پیدا کند و این میسر نمی شود مگر اینکه همه مردم، مسئولین، تولیدکنندگان، اصحاب رسانه و دیگر ظرفیتهای استان خود را برای ایجاد توسعه، ملزم و خود را بخشی از این فرایند بدانند.
حاتمی افزود: در پروسه توسعه همه شریک و ذینفع هستند و توسعه یافتگی اصولی، زمانی اتفاق خواهد افتاد که بر همه آحاد جامعه تاثیرات مثبتش را بگذارد و بر همین اساس است که همه باید بتوانند در آن نقش آفرینی کنند و به عنوان یک فرهنگ عمومی در رفتار، گفتار و افکار جامعه نهادینه شود.