مدیرکل میراث فرهنگی استان با بیان اینکه برای جذب این تعداد گردشگر برنامه ریزی های گسترده ای همچون برگزاری رویدادهای مختلف محلی و ملی را در نظر داریم، عنوان کرد: طبق برآورده هایی که داشته ایم اگر هر کدام از این گردشگران در استان ۲۰۰ هزار تومان هزینه کنند، گردش مالی دو هزار میلیاردی گردشگری را طی این سال در استان خواهیم داشت.

وی اضافه کرد: همچنین براساس این برنامه ریزی ها هزینه کل تبلیغات و برگزاری رویدادهای مختلفی که خواهیم داشت حدود ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خواهد شد، به این معنا که برای جذب هر گردشگر حدود ۹۵۰ تومان هزینه می‌کنیم.

قادری تاکید کرد: البته درحال حاضر سرانه هزینه های که برای جذب هر گردشگر در کشور انجام می گیرد حدود سه هزار تومان است که ما یک سوم این رقم را برای سال ۲۰۲۰ در نظر گرفته ایم/ایسنا