به گزارش طلوع کرمانشاه، حسین خدرویسی با بیان اینکه اکمیته امداد برای تحت پوشش قرار دادن مددجویان با یکی از معتبرترین شرکت‌های بیمه‌ای قرار داد همکاری منعقد کرده است، افزود: خانوار‌های تحت حمایت این نهاد در برابر خطرات و حوادثی همچون آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سیل، زلزله، طوفان، آوار و سقوط از ارتفاع بیمه شده اند.
وی با اشاره به اینکه بیمه بخشی از هزینه‌های ناشی از حوادث تمامی اعضای خانوار‌های مددجو را تامین و جبران می‌کند، اظهار داشت: بیمه حوادث به مددجویان آسیب دیده، غرامت فوت یا نقص عضو و از کارافتادگی و همچنین غرامت وارده به ساختمان‌های مسکونی و اثاثیه منازل مددجویی پرداخت می‌کند.
مدیرکل کمیته امداد استان خاطرنشان کرد: سقف غرامت پرداختی به ساختمان‌های دچار حادثه در مناطق روستایی ۲۰ میلیون تومان و در مناطق شهری ۳۵ میلیون تومان است و غرامت وارده به اثاثیه منازل مددجویی در روستا‌ها ۱۰ میلیون تومان و در شهر‌ها ۱۵ میلیون تومان خواهد بود.
حسین خدرویسی تاکید کرد: بیمه به سرپرستان خانوار‌های مددجویی نیز که براثر حوادث فوت شده اند تا سقف ۱۵ میلیون تومان غرامت پرداخت خواهد کرد.
وی افزود: غرامت فوت ناشی از حادثه صرفا به وراث تحت حمایت کمیته امداد و غرامت نقص عضو و ازکارافتادگی براثر حوادث به خود شخص حادثه دیده پرداخت می‌شود.