یادداشت نویس: کریم زاده

خدمت جهادی و رسیدگی به وضعیت معیشتی و رفاهی مردم، روز و شب نمی شناسد و داشتن این روحیه در رفتار و منش استاندار کرمانشاه از همان روزهای نخستین خدمت به خوبی مشهود بوده و هست.

شب گذشته خبرنگاران کرمانشاهی تا پاسی از شب در محفلی گرم و دوستانه مهمان استاندار کرمانشاه بودند و از نظرات و سخنان مهندس هوشنگ بازوند در خصوص ظرفیت و مطالبه گری رسانه در توسعه و پیشرفت استان بهره مند شدند.

 نکته قابل تامل تلاش خستگی ناپذیر مهندس بازوند است، چرا که پس از یک شب کاری و میزبانی بزرگ از اهالی رسانه، به محض دریافت اخباری در خصوص گرانی و تورم در شهر سرپل ذهاب از نخستین ساعات روز جاری به منظور رصد بازار عازم این شهر زلزله زده شد تا از نزدیک به بررسی این معضل معیشتی بپردازد.

داشتن چنین انرژی و  روحیه جهادی در مدیریت ارشد استان قابل تحسین است چراکه وی معتقد است مدیری که دغدغه رفاه مردم را نداشته باشد مدیر نیست و هر مسوولی باید مطلع باشد که در حوزه کارش چه می گذرد و رسیدگی به امور مردم زمان نمی شناسد.

در تفکر بازوند، منافع و زندگی شخصی در محیط کاری و رسیدگی به مطالبات مردمی اولویتی ندارد و حتی این منافع باید برای اهداف متعالی که به عموم مردم تعلق دارد قربانی و ایثار شود.

بازوند مدیری از جنس مردم است و می خواهد برای انجام بهتر امور همه وقت و زمان زندگی کاری و شخصی خود را به خدمت صادقانه و جهادی اختصاص دهد که امید است چنین منشی در راستای حرکت در مسیر توسعه راهبردهای اقتصاد مقاومتی به الگویی مناسب و جهادی برای همه مسوولان و دولتمردان استان تبدیل شود.