به گزارش طلوع کرمانشاه سعدی مصطفی زاده بخشدار نوسود گفت: صبور یاری که در ارتفاعات ‘صوفی جانه’ درروستای شمشیر پاوه در حال تردد بود بر اثر بر برخورد با مین به جا مانده از جنگ تحمیلی از ناحیه پا مجروح و راهی بیمارستان پاوه شد.
سعدی مصطفی زاده افزود: نیرو‌های نظامی، کشاورزان، روستاییان، عشایر منطقه و همچنین نیرو‌های پاکسازی کننده مواد منفجره در مناطق آلوده، از حادثه دیدگان انفجار مین در استان کرمانشاه هستند.
جشن پاکسازی ۷۰۰ هزار هکتار از زمین‌های آلوده به مین کرمانشاه بهمن ماه سال ۹۱ با حضور مسئولان برگزار شد، اما با این وجود از آن زمان تاکنون چند مورد برخورد خودرو یا انسان با مین‌های باقی مانده از زمان جنگ تحمیلی در نواحی مرزی این استان گزارش شده است