محمدابراهیم الهی تبار روز یکشنبه طی بخشنامه ای ، ساعت کار ادارات استان کرمانشاه را از ابتدای شهریور ماه سال جاری از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۵ و روزهای پنجشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴ اعلام کرد.
ساعات کاری ادارات به استناد مصوبه هیات وزیران و بنا به پیشنهاد شرکت های توزیع برق استان و برق منطقه ای از ۱۶ تیر ماه جاری از ۶:۳۰ صبح تا ۱۳:۳۰ بعد از ظهر اعلام شده بود.
تغییر ساعات کار ادارات به منظورکاهش مصرف برق و در نتیجه کاهش خاموشی ها عنوان شده بود.