طلوع کرمانشاه- کرمانشاه با وجود اینکه از سال ۱۳۰۰ تاکنون ۸۰ شهردار و سرپرست شهرداری را در کارنامه مدیریتی خود دیده، در سال های اخیر با استعفای ناگهانی شهرداران متعددی مواجه شده است.

 تنش و اختلاف در آرای اعضای شورا موجب شده تا این کلانشهر روزهای  بدون تدبیر مدیریت ارشد شهری را تجربه کند و به وقفه درعملیات اجرایی و عمرانی مبتلا گردد.

این تعلل تا آنجا پیش رفته که نگاه استاندار و مجموعه عمرانی استانداری را به خود جلب کرده و تسریع در انتخاب شهردار به یکی از مطالبات مهم شهری در این روزها تبدیل شده است.

از آنجا که اجرای بدون وقفه طرح ها و پروژه های شهری همیشه در اولویت قرار دارد، نبود شهردار موجب نابه‌ سامانی امور عمرانی و خدماتی می شود و از سوی دیگر به دلیل محدودیت زمانی در برنامه مدیریتی سرپرستان کم تر برنامه درازمدتی برای تحقق پروژه ها دیده می شود و یک سرپرست همانند شهردار فاقد اختیار تام در حوزه شهری است.

اعضای محترم شورای شهر بارها در مصاحبه مطبوعاتی، وعده هرچه سریعتر انتخاب شهردار را داده اند و این وعده با گذشت نزدیک به دوماه از استعفای شهردار پیشین، همچنان بدون نتیجه باقی مانده است.

برخی از اعضای شورای شهر با تکیه به مهلت قانونی سه ماهه برای انتخاب شهردار، همچنان این مقوله مهم را به تاخیر انداخته و گویا امور شهری را براین امر مقدم می دانند،چنانچه در روز گذشته وعده بررسی چهارگزینه برای تصدی گری شهرداری داده شد ولی پس از برگزاری به هر موضوع و نامه نگاری به غیر از این مطالبه مهم مردمی پرداخته شد و هیچ دستوری مبنی بر بررسی موضوع انتخاب شهردار داده نشد، گویا دیگر موضوعات و رسیدگی به مقوله های متعدد شهری بر “شهر با شهردار” ارجحیت دارد.

آنچه که نباید از نظرها پنهان بماند انتخاب شهرداری متعهد، توانمند و بدون گرایش سیاسی و جناحی است، بی شک چنین گزینه ای بهترین انتخاب برای شهر کرمانشاه است که بی غفلتی منجر به فرصت سوزی های متعددی در مدیریت پروژه های شهری می شود.

تعلل شورایی ها که گاه به بهانه بهترین گزینه و یا نبودن وحدت  رویه  صورت می گیرد هیچ نتیجه ای جز به تاخیر انداختن و بی انگیزگی در به سرانجام رساندن پروژه های عمرانی نخواهد داشت و در شرایط فعلی تحقق این مقوله به تصمیمی حیاتی و مهم ترین مطالبه مردمی تبدیل شده است.