به گزارش طلوع کرمانشاه و به نقل از روابط عمومی صدا و سیمای مرکز کرمانشاه این برنامه ها به شرح زیر می باشند:
رادیو :
– برنامه رادیو تلویزیونی ( پخش همزمان برنامه رادیو و صدای شهر از شبکه زاگرس بصورت تلویزیونی بارویکرد دعوت از مسئولین سازمان های دولتی و برررسی دستاوردهای نظام در عرصه های مختلف در ۷ قسمت ۴۵ دقیقه ای )
– مسابقه رادیونما فراخوا ن عکس های  مخاطبان با هدف معرفی دستاوردهای نظام و دولت درعرصه های مختلف باهدف بارگذاری در رادیو نما .
– پخش موسیقی های ملی و مصاحبه باعوامل سازنده (آهنگساز ، خواننده و ….) باهدف ایجاد غرور در آحاد جامعه (برنامه کاروان )
– معرفی ابعاد مختلف توسعه در روستاها در برنامه ورآبادی ۷ برنامه ۳۰ دقیقه ای
– پخش ۴ قسمت مستند انقلاب اسلامی باهدف معرفی چهره های شاخص انقلاب اسلامی درهفته دولت
– پخش ۷ قسمت نمایش الف بارویکرد توسعه و آبادانی وتحقق ابعاد مختلف شعارسال ۷ برنامه ۳۰دقیقه ای
– معرفی دستاوردهای نظام درپخش ورزش در برنامه جوان و گفتگو با چهره های برتر ورزش استان دراین برنامه درهفته دولت ۷ برنامه ۴۰ دقیقه ای
– راه تندرستی: این برنامه در ۶ قسمت ۲۵ دقیقه ای به معرفی دستاوردهای نظام دربخش سلامت می پردازد
– سهم تو آرامش : این برنامه هم در ۶ قسمت ۵۵ دقیقه ای به معرفی دستاوردهای نظام در حوزه خانواده می پردازد.
– ایوارانه : این برنامه هم در۶ قسمت ۹۰ دقیقه ای به گفتگو بافرمانداران شهرستانها و ارائه خدمات صورت گرفته توسط آنها می پردازد .

سیما :
– برنامه گفتگو: با حضور استاندار بصورت زنده به مدت ۴۵ دقیقه به بیان عملکرد دولت دراستان می پردازد.
– برنامه دوران افتخار :درهفته دولت در۳ قسمت ۴۵ دقیقه ای با حضورمسئولان دستگاههای دولتی و رویکرد عملکرد چهل سالگی انقلاب به این موضوع می پردازد.
– خانواده( خاو خیزان و خانه مهربانی) :درایام هفته دولت در ۶ برنامه ۴۰ دقیقه ای باحضور مسئولین دستگاههای دولتی وپخش آیتم های مربوط به هفته دولت می پردازد.
– برنامه شبانه(باماشو):این برنامه پنج شب و هرقسمت به مدت زمان ۱۵ دقیقه با دعوت ا ز مسئولان دستگاههای دولتی به بیان عملکرد آنها می پردازد.
– برنامه درشهر:این برنامه دردو قسمت ۱۵ دقیقه ای به انعکاس فعالیتها ،افتتاح پروژه ها دراین هفته می پردازد.
– برنامه دیار من: باحضور مردم درشهرستانها بصورت جنگ به عملکرد ودستاوردهای دولت درشهرستانها در۳ قسمت ۹۰ دقیقه ای می پردازد.
– برنامه صدای شهر:درهفته دولت باحضور مسئولان دستگاههای دولتی در ۶ قسمت ۴۰ دقیقه ای به بیان عملکرد دستگاههای خود می پردازند.
– برنامه زمزم آدینه:در۲ قسمت ۱۵ دقیقه ای خطبه های نماز جمعه استان درهفته دولت انعکاس داده می شود.
– موشن گرافیک:۵ قسمت ۵ دقیقه ای باموضوع دستاوردها وعملکرد دولت درچهل سالگی انقلاب تولید و دراین هفته پخش می شود.
– برنامه نوجوان(یه جور دیگه): به بیان مطالبی درخصوص شهیدان رجایی وباهنر وعملکرد دولت درخصوص نوجوانان می پردازد.
– برنامه جوان (هوای تازه):به بیان عملکرد دولت درخصوص جوانان می پردازد.
– شجره طیبه :در۲ قسمت ۷ دقیقه ای به فعالیتهای بسیج کارمندی می پردازد.
برنامه باشهدا:در۷ قسمت ۵ دقیقه ای به معرفی شهدای کارمند می پردازد.-
برنامه سپاه : برنامه ای ۲۰ دقیقه ای می باشد که به موضوع هفته دولت می پردازد.-

* همچنین فضای مجازی کرمانشاه درخصوص هفته دولت با تولید ۱۰ مورد اینفو گرافیک ،۷ مورد کلیپ ، ۵مورد برنــامه ویژه شهیـد رجایی ،۱۴ مورد بنر و پوستر ،۱۱مورد اطلاع نگاشت و ۹ مورد عکس نوشت را تدارک دیده است .