به گزارش طلوع  کرمانشاه، جلسه امروز(۲۹ مرداد) شورای شهر کرمانشاه با دستور کار انتخاب هیات رییسه شورا برگزار شد و با رای گیری اعضا غلامرضا امیری به عنوان تک کاندیدای ریاست شورا با ۹ رای به عنوان رییس جدید شورای شهر کرمانشاه برای یک سال آینده انتخاب شد.

همچنین در این جلسه ابراهیم مرادی به عنوان تک کاندیدای نایب رییسی شورا با ۹ رای برای این سمت انتخاب شد.

 همچنین سید میثم موسوی اجاق به عنوان تک کاندیدای منشی اول شورا و سید پیمان موسوی به عنوان تک کاندیدای منشی دوم هر دو با ۹ رای برای این سمت انتخاب شدند.

سید حجت الله موسوی اجاق نیز به عنوان تک کاندیدای سخنگوی شورای شهر با ۹ رای برای این سمت انتخاب شد.

سید احسان احسانی نیز به عنوان تک کاندیدای خزانه داری شورا با ۸ رای برای این مسئولیت انتخاب شد.