به گزارش طلوع کرمانشاه غلامرضا امیری گفت: با تاکید بر استمرار حضور خود به عنوان کاندیدای تصدی شهرداری کرمانشاه، گفت: با اینکه رییس شورا شده‌ام، اما همچنان به عنوان کاندیدای تصدی شهرداری حضور خواهم داشت.

امیری افزود: فکر می‌کنم ۲۰ سال تجربه کاری در سیستم شورا و شهرداری کافی باشد که اطمینان داشته باشم توانایی اداره شهرداری شهری مانند کرمانشاه را دارم.

رییس شورای شهر کرمانشاه تاکید کرد: کاندیدای تصدی شهرداری کرمانشاه هستم و هم اکنون هم رای لازم برای تصدی این سمت را دارم، اما زمانی این مسئولیت را قبول می کنم که رای هر ۱۰ عضو دیگر شورا را داشته باشم.

وی افزود: فکر نمی کنم رقیب جدی در این زمینه داشته باشم و مهم برای من رای هر ۱۰ عضو دیگر است، نه فقط رای اکثریت و در اینصورت شهردار کرمانشاه خواهم شد.

/ایسنا