فرحناز محمدی در ارتباط با انجام  اقدامات این مراکز جهت کاهش آسیب های اعتیاد گفت: بطور کلی جهت پیشگیری از ابتلا به آسیب های اعتیاد ۲ نوع اقدام صورت می گیرد که عبارتند از:  ارائه خدمات کاهش آسیب به معتادان تزریقی و پرخطر در مراکز گذری و همچنین می توان از ارائه خدمات درمانی و نگهداری معتادان بی خانمان در سرپناه های شبانه نام برد.

معاون پیشگیری سازمان بهزیستی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه بازدید و نظارت های بهزیستی بر مراکز ترک اعتیاد به وسیله ۳ تیم انجام می پذیرد گفت: کارشناسان ستادی بهزیستی شهر کرمانشاه و شهرستان های استان و تیم نظارت استانی مسئولیت بازدید از این مراکز را بر عهده دارند و همچنین نظارت بر مراکز سرپایی بهزیستی نیز زیر نظر معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و معاونت غذا و دارو انجام می گیرد.

وی در پایان در رابطه با گزارش عملکرد مراکز متخلف  از سوی شهروندان گفت: شهروندان  می توانند جهت معرفی مراکز  متخلف ترک اعتیاد  به واحد بازرسی سازمان  بهزیستی به آدرس : کرمانشاه- میدان نفت، بلوار زن -بلوار بهزیستی مراجعه نمایند و  یا از طریق تماس با  شماره ۳۰۰۰۸۵۳۰ مرکز متخلف را معرفی کنند.

همچنین خط ملی اعتیاد به شماره ۰۹۶۲۸ از ساعت ۸ صبح لغایت ۲۰  آماده ارائه مشاوره در زمینه اعتیاد به شهروندان است.

 

نگین عزتی/خبرنگارطلوع