به گزارش طلوع کرمانشاه هوشنگ بازوند  استاندار کرمانشاه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت:میزان مشارکت اقتصاد‌ی کرمانشاهی‌ها ۳.۵ درصد افزایش پیدا کرده است که این نشان از ایجاد شوری جدید در بین سرمایه گذاران و مردم دارد
هوشنگ بازوند افزود: نشاط اقتصادی میتواند به توسعه اقتصادی استان وکشور کمک کند ونقش موثری در گذر از دوره رکود حاکم در کشور دارد.
وی خاطرنشان کرد :  فرهنگ اشتغال باید در بین مردم رواج داده شود تا بتوان به این توسعه رسید