به گزارش طلوع کرمانشاه، سیدقاسم جاسمی در نشست با مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان با بیان اینکه مهارت های فنی و حرفه ای یکی از موثرترین عوامل کاهش بیکاری و رونق اشتغال است، گفت: ‏باید این مهارت ها به روز و بومی شوند تا تولید ملی دوباره رونق بگیرد.

ویبا بیان اینکه توانمندسازی نیروی انسانی نیاز ایجاد اشتغال پایدار است، گفت: تقویت بخش های مهارتی حرفه آموزی برای ایجاد اشتغال پایدار یک ضرورت است و این مهارت آموزی برای افزایش توانمندسازی نیروی انسانی جهت ورود به بخش های مختلف اقتصادی انجام می شود.

وی اولویت مهم و اساسی کشور را ایجاد اشتغال دانست و گفت: بدون آموزش و تربیت نیروی ماهر این امر میسر نخواهد شد.

جاسمی با اشاره به نقش مهم و موثر آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای در زمینه اشتغال افزود: در کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا آموزش های مهارتی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام آموزشی آن کشور قرار گرفته و به این آموزش ها توجه خاصی می شود .

وی خاطرنشان کرد: اگر در کشور فرهنگ کار و مهارت آموزی نهادینه شود، می توانیم امیدوار باشیم که آیندگان یک کشور آباد، مستقل، خودکفا و متکی بر سرمایه انسانی دارند.

جاسمی آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای را عامل مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: نباید از نقش تاثیرگذار و به سزای آموزش‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای در پیشبرد اقتصاد مقاومتی غافل شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه نیز در این نشست خواستار توجه و اهتمام هرچه بیشتر نمایندگان استان به توسعه و تقویت مهارت آموزی شده و بر امکان استفاده از ظرفیت خیرین در توسعه آموزش های مهارتی منجر به اشتغال به ویژه در مناطق محروم و حاشیه شهرها تاکید کرد.

یاور محمدی گفت: با پیشرفت علم وفنآوری همه مشاغل موجود در جامعه نیاز به کسب مهارت دارند.

وی ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای به جوانان در کنار تحصیلات متوسطه و مراکز آموزش عالی را برای ایجاد اشتغال ضروری عنوان کرد و افزود: برای تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد باید با نیاز سنجی و متناسب با بازار کار فعلی و آتی به مردم آموزش داده شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت آموزش‌های فنی و حرفه ای و لزوم توجه بیشتر به آن به عنوان یک ضرورت در جامعه افزود: مهارت‌های فنی و حرفه ای سبب می‌شود فرد ضمن شناخت توانایی‌ها و مهارت‌های خود با تلفیقی از مهارت و دانش بتواند اشتغال ایجاد کند.