به گزارش طلوع کرمانشاه محمد ابراهیم الهی تبار معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه گفت:یکی از مشکلات کرمانشاه وجود مناطق سکونتی حاشیه است
در وفاق و بسیج عمومی که برای حل این معضل پیش آمده است باعث اولویت بندی و ارتقاء ساختار و نیز آموزش در مناطق حاشیه نشین شده است.
به گفته الهی تبار در سند توسعه وبرنامه ششم هدف گذاری و تدوین خاصی برای این موضوع گنجانده شده است.
وی بااشاره به اینکه در این سند پنج عنوان به اولویت رسید که طلاق، اعتیاد و حاشیه نشینی از این بند‌ها بود افزود: ده استان در اولویت کاری قرار دارند که استان کرمانشاه جز این ده استان است.
الهی تبار خاطرنشان کرد: فاز اول مطالعات شروع شده است محلات شناسایی شده و کار‌های مورد انجام هم گروه بندی شده است
معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه افزود: بافت فرسوده یکی دیگر از این تصمیمات هست که باید مورد توجه قرار گیرد
وبرای ساماندهی این محلات باید برنامه ریزی شود
به گفته وی محلات حاشیه‌ای در میان مدت به فضا‌های خدمات عمومی و مراکز تفریحی تبدیل خواهد شد..